Сайтът е посветен на стихотворенията на Христо Ботев.  

Посветен е на българските корени.

Хайдути

Баща и син Я надуй, дядо, кавала,след теб да викна – запеяпесни юнашки, хайдушки,песни за вехти войводи –за Чавдар страшен хайдутин,за Чавдар вехта войвода –синът

Прочети

На прощаване в 1868 г.

Не плачи, майко, не тъжи,че станах ази хайдутин,хайдутин, майко, бунтовник,та тебе клета оставихза първо чедо да жалиш!Но кълни, майко, проклинайтаз турска черна прокуда,дето нас млади

Прочети

До моето първо либе

Остави таз песен любовна,не вливай ми в сърце отрова –млад съм аз, но младост не помня,пък и да помня, не ровятуй, що съм ази намразили

Прочети

Делба

По чувства сме братя ний с тебеи мисли еднакви ний таим,и вярвам, че в светът за нищоний няма с теб да се разкаем. Добро ли

Прочети

Елегия

Кажи ми, кажи, бедний народе,кой те в таз рабска люлка люлее?Тоз ли, що спасителят прободена кръстът нявга зверски в ребрата,или тоз, що толкоз годин ти

Прочети

Към брата си

Тежко, брате, се живеемежду глупци неразбрани;душата ми в огън тлее,сърцето ми в люти рани. Отечество мило любя,неговият завет пазя;но себе си, брате, губя,тия глупци като

Прочети

Майце си

Ти ли си, мале, тъй жално пела,ти ли си мене три годин клела,та скитник ходя злочестен азии срещам това, що душа мрази? Бащино ли съм

Прочети