Сайтът е посветен на стихотворенията на Христо Ботев.  

Посветен е на българските корени.