Сайтът е посветен на стихотворенията на Христо Ботев.  

Посветен е на българските корени.

Зададе се облак темен

Зададе се облак теменоткъм гора, от Балкана;дали ще е дъждец дребен,или ще е буря страшна? Ех, мой дядо, тежко време!Ралото се едвам влачии след него

Прочети

Моята молитва

„Благословен бог наш…“ О, мой боже, прави боже!Не ти, що си в небесата,а ти, що си в мене, боже –мен в сърцето и в душата…

Прочети

В механата

Тежко, тежко! Вино дайте!Пиян дано аз забравятуй, що, глупци, вий не знайтепозор ли е или слава! Да забравя край свой роден,бащина си мила стряхаи тез,

Прочети

Хаджи Димитър

Жив е той, жив е! Там на Балкана,потънал в кърви, лежи и пъшкаюнак с дълбока на гърди рана,юнак във младост и в сила мъжка. На

Прочети

Послание

(на св. Търновски) Свети владико! Пастир народен!Днес тебе песен пея за славаи казвам: отче, ти си достоенне за епархия – за държава;но като човек религиозенискам

Прочети

Защо не съм…?

Защо не съм и аз поет,поет като Пишурката?Ех, че ода бих направилна баба си на хурката! Защо не съм и аз поет,като Сапунова трети!Че запял

Прочети

Патриот

Патриот е – душа даваза наука, за свобода;но не свойта душа, братя,а душата на народа!И секиму добро струва,само, знайте, за парата,като човек – що да

Прочети

Ней

Питаш ме, защо съм аздохождал нощя у вас,как съм скочил през плетаи що щял съм да крада. Кат мъжът ти не съм старда не видя

Прочети

Странник

Бързай, странник, върви скорокъща бащина да стигнеш,пред къщата играй хоро,през хорото ти ще минеш. „Добре дошел“, ще ти кажатдеца, баби и подевки;а момите – те

Прочети

Борба

В тъги, в неволи младост минува,кръвта се ядно в жили вълнува,погледът мрачен, умът не видидобро ли, зло ли насреща иде…На душа лежат спомени тежки,злобна ги

Прочети

Пристанала

Кавал свири на поляна,на поляна, край горица;млада, хубава Стоянатърчи с менци за водица. Из градина крещи, викаомразната нейна стрика:„Полудя ли, мар Стояно,та отиваш толкоз рано?

Прочети